index

LIPOSOMALA NÄRINGSTILLSKOTT – VAD ÄR DET?

Liposomala näringstillskott är näringstillskott där tillskottet, t ex C-vitamin, är inkapslat i en så kallad liposom. Liposomer är ihåliga fettbubblor som består av ett dubbelt lager av fosfolipider (ett slags fetter) som också är grunden i de flesta cellmembran. Tillskottet ligger inkapslat inuti fettbubblan, liposomen, och är skyddat för till exempel matsmältningens påverkan. Eftersom liposomen är uppbyggd på liknande sätt som cellmembranet så tas tillskottet effektivt in till cellerna. 

Den liposomala tekniken har länge använts till vissa läkemedel för att effektivisera upptaget och förhindra att upptaget försämras i mag-tarmsystemet. Tekniken används även för vissa kosttillskott, för ett effektivare upptag.

Vad är en liposom? 

En liposom är uppbyggd av dubbla lager fosfolipider. Fosfolipider består av en hydrofil del (älskar vatten) och en hydrofob del (avskyr vatten). Förenklat kan man kalla den hydrofila delen för fosfolipidens ”huvud” och den hydrofoba ändan för fosfolipidens ”svansar” (två stycken fettsyror). I kontakt med vattenlösning, som finns t ex utanför och inuti cellen, vänder sig de hydrofila huvudena inåt cellens cytoplasma respektive utåt till vätskelösningen utanför cellen (den extracellulära matrixen), medan svansarna vänder sig mot varandra och bildar ett hydrofobt område av fettsyror i mitten. På det här sättet är alltså ett cellmembran organiserat. Om man nu istället tänker sig denna formation som en rund boll så blir nu huvudena vända inåt och där bildas ett hålrum som då fylls med ett vattenlösligt tillskott, till exempel C-vitamin. Även utsidan av bollen täcks av huvuden som har kontakt med vattenlösningen som liposomen ligger i. Däremellan finns nu de hydrofoba, vattenskyende, fettsyresvansarna, som gaddar ihop sig till ett skyddande fettskikt. Nu har vi en liposom som flyter runt i en vattenlösning med ett vattenlösligt tillskott som ligger skyddat inuti. Det vattenlösliga innehållet kan inte passera igenom fettbarriären utan innehållet blir frisläppt då liposomens fosfolipider involveras med cellmembranet. På det här sättet kan kosttillskott (eller läkemedel) transporteras på ett mycket effektivt sätt in till cellerna utan stora förluster på vägen.

Det vanligaste är att sojalecitin eller solroslecitin används till liposomernas uppbyggnad. Fasciaklinikernas liposomala tillskott tillverkas med solroslecitin från icke GMO-grödor.

 

 

Skillnad liposomala tillskott – vanliga tillskott

Liposomala tillskott är dyrare än vanliga tillskott, eftersom det krävs en avancerad teknik för att tillverka dem. Samtidigt är de dock betydligt mer dryga tack vare det effektiva upptaget, så man kan ta mindre mängd och ändå uppnå samma resultat. Tekniken gör också att mag-tarmsystemet skyddas från eventuella irritationer från tillskottet, till exempel av askorbinsyra, som kan irritera tarmen och ge obehag vid högre intag.

Liposomala tillskott är vanligtvis flytande men liposomalt pulver i kapsel finns också hos vissa producenter.  

Fördelarna med liposomala näringstillskott, enligt forskning, är;

  • Betydligt snabbare absorption i tarmen än traditionella tillskott
  • Högre biotillgänglighet än traditionella tillskott
  • Ger ett mer stabilt tillskott
  • Skyddar mag-tarmsystemet mot eventuella irriterande substanser

Fasciaklinikernas liposomala näringstillskott

Fasciaklinikernas liposomala näringstillskott är flytande och tas snabbt upp i blodet och serumnivåerna ligger kvar på en hög nivå under stor del av dygnet. Enligt försök med våra kosttillskott, i en jämförelse med traditionella tillskott, så ligger plasma eller serumnivåerna betydligt högre fortfarande efter många timmar.

Plasmanivåer av Curcumintillskott med 250 mg; 30 – 35 ggr högre än standardtillskott efter 2 timmar och låg kvar på samma nivå i minst 6-7 timmar.

Serumnivåer av Mg-tillskott med 400 mg; 3 – 4 ggr högre än standard efter 2 timmar och 12 timmar framåt.

Plasmanivåer av C-vitamintillskott, 1 g; mer än dubbelt så hög som standard efter 4 timmar och fortsatte stiga till 9-10 ggr så hög efter 8- 14 timmar, minskade därefter långsamt och låg fortfarande 6 ggr högre efter 24 timmar.

Fasciaklinikernas liposomer är tillverkade av solroslecitin, från icke GMO-grödor. Liposomerna är känsliga både för hög värme och för frysning. Den öppnade flaskan måste förvaras i kylskåp och bör förbrukas inom max två månader.